Når du velger et yrke i helse og sosial

Da velger du ett yrke som krever en del. Det å jobbe med mennesker,  spesielt de som er i en vanskelig situasjon, kan være utfordrende. En  må ofte gi mer av seg selv, en hva en må i andre yrker. Jeg tror det viktigste en kan gjøre, er å sette seg inn i brukerens perspektiv. Det å  finne ut hva som er best for en bruker, mener jeg må inkludere brukerens egne ønsker for sitt liv. Det er brukerens liv og hverdag alt dette  handler om. Hadde alt gått på skinner hadde vi ikke behøvd NAV. Dere  som skal ut i helse tjenester, er der fordi det er noen der ute som  trenger dere. Jeg mener også at resultat-tenkning og statistikk kan  være skadelig for et slikt yrke. Livskvalitet bør være i senter. Det er fint  å kunne vise til gode statistikker på tilbakeføring mm. Men det kan  også fort bli det en lener seg mot. De svakeste, det er i møte med dem utfordringene virkelig kommer frem.