Vi har verdens beste velferdsstat

Vi har verdens beste velferdsstat, men det er bare de negative historiene  i møte med helsevesenet vi hører om i media. De som har hatt ett nega-  tivt møte med helsevesenet roper høyere enn de som er fornøyd. De  fleste helsearbeiderne gjør en glimrende jobb for å hjelpe sine medmen-  nesker. Det kan ikke alltid være så hyggelig å jobbe i helsevesenet, og  bare høre om det som er negativt. De som jobber i hjemmesykepleien,  miljøtjenesten, kommunen generelt eller NAV, prøver så godt de kan å  hjelpe innenfor sine rammer. Mennesker som jobber med mennesker er  en utfordrende jobb. Antakelig de mest utfordrende jobbene vi har.

Følelser er innblandet og det kan gjøre ting komplisert. Det finnes sure  epler, men vi bør også ta en kikk i speilet når vi klager, er det kanskje slik  at vi forlanger hjelp langt ut over hva de ulike tjenestene skal yte? Og jeg  kjenner mange i helsevesenet som yter hjelp langt ut over hva stillingsin-  struksen deres sier. Flere solskinnshistorier, få litt balanse, takk til alle der  ute som står klare til å fange oss opp når vi faller.