Er diagnoser bra?

 

Ja mener jeg, for å klassifisere lidelser, akkurat som i somatikken. Kan gi svar på egne grublinger over hvorfor man handler som man gjør. I  min utredning kjente jeg umiddelbart igjen mitt adferds mønster. Det var en lettelse å få  en forklaring på at det var sammenheng mellom min bipolare lidelse samt ADHD og det aktivitetsnivået jeg hadde. Det ble litt som ett speil, jeg skjønte at det ikke var normalen å  sove 3-4 timer per natt. At jeg hadde tusen prosjekter gående Diagnostisering er også en måte å uttrykke ett samlebegrep.  Vi ser at personer med samme adferdsmønster på noen områder, får et begrep påsatt.

 

Jeg kjenner andre bipolare. Vi i den gruppen har kraftige humørsvingninger, det har vi  felles. For å gi en måte å gjenkjenne dette på gir vi det et samlebegrep: bipolar. Trenden  nå er at vi alle sammen er så ulike, og at diagnoser ikke er bra. Men noe må vi jo kalle  det. Det er vel ingen mening i å kutte diagnosen, for deretter å måtte gå inn i en lang  forklaring om at en er oppe og nede. Personer er ikke diagnoser. Men man kan ha en diagnose. Akkurat som i somatikken. At en kan bli fri fra diagnosen er også vanlig. Uansett om det gjelder rus- psykiatri eller somatikk. Og, jeg vil påstå, vi er nok mer like enn  vi vil innrømme. Vi reagerer ganske likt med sorg, glede, sinne, hat ogkjærlighet.

Rusmisbruk vil jeg kalle en diagnose. Og dette er typisk en diagnose man kan bli frifra.