Metodikk

Metodikk, ulike måter å behandle på ogulike  måter å forholde seg til brukeren på

 

Være kritisk til metoden man velger å følge. I samtiden er det vanskelig å få overblikk i forhold til god og dårlig behandling. Det ser en først i ettertiden. For under 100 år siden var lobotomi en stor  suksess. I dag ser vi tilbake på dette med gru. Uten sammenligning  ellers. Ha det i bakhodet, helsetjenestene har mange eksempler på  valg av «retninger». «One solution, fits»all, og same shit new wrapping. Og det endrer seg over tid, til det bedre forhåpentligvis.

Feks er Recovery populært nå, og så må en huske at moderne psy-  kiatri og rusbehandling ikke er så gammelt, og har gått gjennom  mange transformasjoner. Det er ofte slik at det ikke er metoden  som er avgjørende, men det å få hjelp og å etablere et forhold til  ett menneske, eller system, som du føler hjelper deg i prosessen  mot bedring. Noen som jobber på “din side”.