Maktforholdet i hjelpeapparatet

Vil alltid være ovenfra og ned. Fordi det er snakk om at en gir noe og den andre mottar.  Det går ikke begge veier. Lua i hånden fenomenet. Forholdet mellom bruker og hjelper  bør være basert på likeverd og maktutjevning. Er dette mulig? Hva er det som skjer i  virkeligheten i dette forholdet? Forholdet er ikke en tilstand der det gis og tas begge  veier. Forholdet er basert på noen, brukeren, som trenger noe, og hjelperen, som gir  noe. Hjelperen kan forlange ting av brukeren, for eksempel pålagt oppmøte for å få  dagpenger, mens brukeren ikke har noe særskilt han kan bruke som pressmiddel for å  få gjennom sine ønsker.