Vår behandling av rusmisbrukere

 

Jeg tror at når vi ser tilbake, så vil vi se at dette med behandling av rusmisbrukere i vår tid, som manglende og sprikende i sinform

De blir sett ned på. Vi sier de er skyld i det sjøl og at de bare kan slutte. Lev en dag i  rushelvete, og du vil raskt se at enhver vil ønske å komme seg ut av noe slikt. I samfun-  net sier vi at menneskets frie valg kommer først. Men hvordan kan vi la så mange  rusmisbrukere dø, og så henvise til den frie vilje. En rusmisbruker har ikke fri vilje, den  har rusen overtatt. De er i fare for liv og helse hver eneste dag. Overdose, selvmord,  organsvikt, mm. Og de blir ofte ikke over 50. Hvordan kan vi bare stå å se på at dette  skjer hver dag? Denne helsesektoren, behandling av rusmissbrukere, er nok en av de  vanskligste. Det er et komplisert sykdomsbilde, og vi er enda ikke helt i mål på metode  og tilnærming. De fleste andre sektorer i helsenorge begynner å finne formen. Men i  rus -og spesielt ROP, så er det ett stykke igjen å gå.