Arbeid som medisin mm

Arbeid er god medisin hører vi.

Nesten 400 000 i Norge sliter med psykiske lidelser.

Men at det bare gjelder om å få alle disse i arbeid så forsvinner alle deres problemer.

Blir ikke dette en litt enkel løsning?

Klart det hjelper, men bør det ikke settes inn i en større sammenheng?  

 

Det snakkes om å slå sammen NAV kontorer.

Vil ikke dette heve terskelen for de som sliter, med rus eller psykiske lidelser for eksempel, til å komme til NAV kontoret. Reisen til NAV kontoret blir et større tiltak for den det gjelder, når de før kunne stille opp i den byen der de bor.

 

Det har vært mye snakk om brukermedvirkning i NAV.

At brukeren skal få økt innflytelse på sin egen NAV hverdag.

Vi har opplevd at flere ganger da vi har intervjuet brukere av NAV så vet de ikke engang hva brukermedvirkning er.

Hvordan kan vi øke og få bedre brukermedvirkning?