Som erfaringskonsulent, brukerrepresentant er det viktig å understreke at dette er min vinkling, mine opplevelser, og de slutninger jeg har trukket utfra dette. Det er min tilnærming til de temaer som tas opp. Det som er sannhet for meg, gjelder ikke nødvendigvis for alle. Men det er nok en del kognitivt og emosjonelt som  oppleves ganske likt for oss som sliter med eller har slitt med rus og/eller psykiatri. Det er også viktig å huske på at de fleste av oss tenker at vårt syn på virkeligheten, og de holdningene vi har til den, er den mest riktige, sanne og optimale. Å sette seg inn i andre menneskets perspektiv, bør derfor etterstrebes. Og det gjelder vel for oss alle, i de fleste situasjoner. 

Selv jobber jeg som erfaringskonsulent, foredragsholder, filmprodusent og prosjektleder i Grimstad. Jeg foreleser ved Universitet i Agder og Fagskolen i Agder. Jeg jobber også som erfaringskonsulent i diverse utvalg i kommune og fylke. Har tidligere jobbet som filmprodusent og med animasjon, teater og i reklamebransjen i flere år. Jeg har universitets utdannelse i filosofi fra UIO, psykologi fra UIB og kvantefysikk fra Niels Bohr instituttet i København, Media buisness school fra Lüceck i Tyskland.