Relevante linker til helsesider og videoer på nettet!

Videoer om rus, psykiatri og brukermedvirkning på Youtube!  En intuitiv måte å tilegne seg kunnskap på, fra brukererfaringer til faglig professionalitet. 
Mange temaer, spillelister, hundrevis av videoer!

 

Hjelp til Hjelp Nettportal for psykisk helse 

Psykologisk veiledning

Psykologisk institutt 

Symptomer og tegn ved schizofreni 

Norsk Helseinformatikk – Psykiske lidelser samt Rus og avhengighet 

Kognitiv Terapi – Om behandling med kognitiv terapi