Relevante linker til helsesider og videoer på nettet!

Videoer om rus, psykiatri og brukermedvirkning på Youtube!  En intuitiv måte å tilegne seg kunnskap på, fra brukererfaringer til faglig professionalitet.
Mange temaer, spillelister, hundrevis av videoer!

 

Hjelp til Hjelp Nettportal for psykisk helse

Psykologisk veiledning

Psykologisk institutt

Symptomer og tegn ved schizofreni

Norsk Helseinformatikk – Psykiske lidelser samt Rus og avhengighet

Kognitiv Terapi – Om behandling med kognitiv terapi